Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Lasām kopā

Lasām kopā

Grāmatas pedagogiem un skolēnu vecākiem skolas bibliotēkā

 • Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās – R.: RAKA, 2004
 • Beloraga G. Drošība dažādās situācijās – R.: Zvaigzne ABC, 2003
 • Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem – R.: Zvaigzne ABC, 2004
 • Bērdžera B. Spēkavots dvēselei (Efektīvi paņēmieni savas dzīves veidošanai) – R.: Zvaigzne ABC, 2004
 • Bērnu drošība. Mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām – R.: Jumava, 2011
 • Bērns un kriminalitāte (Metodiski informatīvo materiālu krājums) – R.: RAKA, 2001
 • Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana – R.: 2002
 • Bišopa S. Attīsti savu pašpārliecību (Problēmcilvēki. Sarežģītas situācijas) – R.: Pētergailis, 2002
 • Čehlova Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās – R.: RAKA, 2003
 • Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā – R.: ISEC, 2004
 • Druviete I. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās – R.: Puse Plus, 2003
 • Dūka M. Psihes bioloģiskie pamati – R.: RAKA, 2003
 • Dzintere D., Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids – R.: RAKA, 2007
 • Fābere A., Mezliša. Kā sarunāties ar tīņiem – R.: Zvaigzne ABC, 2007
 • Felš-Milberga A. Domraksts sākumskolā – R.: RAKA, 2002
 • Ģingulis E. Kā saprast un iemācīt matemātiku – R.: RAKA, 2005
 • Gipenreitere J. Kā saprasties ar bērnu? – R.: Nordik, 2006
 • Hadaņonoka I. u.c. Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem – R.: Rasa ABC, 2002
 • Hamčanovska I. Vides izglītība skolā – R.: RAKA, 2002
 • Ideju banka: Mācību metodes un metodiskie paņēmieni. Rokasgrāmata skolotajiem – R.: Zvaigzne ABC, 2008
 • Ideju krātuve pirmsskolai 3: Rotaļnodarbības bērniem – R.: Zvaigzne ABC, 2010
 • Keizerlinka L. Stāsti bērna dvēselei – Likteņstāsti, 2006
 • Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā – Rēzekne: Latgales druka, 2007
 • Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā – R.: RAKA, 2004
 • Laščenko A. Humānas un efektīvas skolas veidošana – R.: RAKA, 2004
 • Liepiņa Sk. Speciālā psiholoģija (Bērni ar garīgas attīstības traucējumiem) – R.: RAKA, 2003
 • Miķelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās – R.: RAKA, 2002
 • Miltiņa I. Skaņu izrunas traucējumi – R.: RAKA, 2005
 • Niča K., Beila B. Padsmitnieki? Bez panikas! (Grāmata meitām, dēliem, mātēm un tēviem) – Avots, 2003
 • Nimante. Klasvadība: Rokasgrāmata skolotājiem – R.: Zvaigzne ABC, 2006
 • Pagraba E. Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu – R.: Pētergailis, 2006
 • Pārbaudes darbi: skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana pamatskolā: Metodisks līdzeklis – R.: ISEC, 2005
 • Pīzi A. un B. Ķermeņa valoda (Kā atminēt sarunbiedra domas pēc viņa stājas un kustībām) – R.: Jumava, 2006
 • Plaude A. Bērns starp pieaugušajiem: Rokasgrāmata skolotājiem – R.: Zvaigzne ABC, 2008
 • Prekopa J. Mazais tirāns – R.: Nordik, 2004
 • Roge J.U., Mēlere B. Citādi bērni Kā saprasties ar bērniem, kuri neietilpst valdošo priekšstatu rāmjos – R: Jumava, 2003
 • Roge J.U. Vecāki nosaka robežas: Palīgs vecāku un bērnu attiecību veidošanā – R.: Jumava, 2010
 • Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z (Rokasgramata vecākiem un skolotājiem) – R.: RAKA, 1998
 • Stola I. Ekskursijas dabā – (25 pielikumi: „Sēnes”, „Reto un aizsargājamo augu sugas”, „Savvaļas ārstniecības augu sugas” utt.) – R.: RAKA, 2002
 • Špalleka R. Pubertāte. (Izprast konfliktus. Rast risinājumus. Saskatīt iespējas) – R.: Tapals, 2004
 • Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā – R.: RAKA, 2004
 • Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.d (Latvijas valsts simbolika, apbalvojumi, prezidenti utt.) – R.: RAKA, 2005
 • Vinikots D.V. Sarunas ar vecākiem – R.: RAKA, 2004
 • Volša K.B. Bērncentrētas klases veidošana – Soli pa solim, 1998

Informāciju sagatavoja bibliotēkas skolotāja Valentīna Ļebedkova

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

2019

Akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”

BJVZ akcija ViriesiTeviLasitaji 2018 foto

Vecāku skola

Seminars Vecakiem papardes Zieds

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas