Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Patriotiskā audzināšana

Noderīgie vēstures materiāli

Noderīgie vēstures materiāli video formātā
par pirmajiem deviņiem Latvijas Ministru prezidentiem un Latvijas Valsts ģerboni.


Iepazīsti Latvijas valsts ģerboni!

Video stāsts par Latvijas Valsts ģerboni https://www.youtube.com/watch?v=pBdVZw-nBS0
un ar subtitriem krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=OyGfZP47E2c

Lekcija par valsts ģerboni: https://www.youtube.com/watch?v=AiwICcCTOyU


Materiāls par pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem

Lekciju video ieraksti, kurās katrā apmēram stundu ir stāstīts par katru no pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem: https://www.edati.lv/9premjeri/video-lekcijas

Patriotiskā audzināšana

Krāslavas pamatskolas bibliotēkas resursi

Jaunākas grāmatas pedagogiem un skolēniem 

 • Latgales sirdspuksti – „Balvu olūts”, 2015-11-04
 • Latgale fotogrāfijās – AUREX, 2013
 • Zeile P. Latgale un tās ļaudis – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011
 • Dzalbe I., Kauškalis A. Krāslava. Latvija – Rīga: SIA „13.stāvs”, 2013
 • Būmane I. Latvijas novadu dārgumi – Rīga: Lauku Avīze, 2014
 • Zarāns A., Vītols A. Daugava – Rīga: SIA „13.stāvs”,2008
 • Īvāns D. Dzīvības loki. Augšdaugava – Rīga: SIA „13.stāvs”, 2013
 • Bērziņa I., Skrīvele K. Mana Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009
 • Citādā Latvija – Rīga, 2010
 • Kraukle D. Latviešu ornaments – Rīga: Jumava, 2008
 • Kraukle D. Latviešu rakstu zīmes – Rīga: Jumava, 2006
 • Kļaviņa I. Latvijas ģerboņi – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
 • Breikšs L. Brīvības piemineklis Rīga: Brīvības pieminekļa atjaunošanas fonds, 2002
 • Liepiņš A. Senā Latvija („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
 • Cipulis D. Latvijas vēsture („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004
 • Kuplais M. Latvieša sēta („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004
 • Zarāns A. Oilis un muižas Latvijā („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006
 • Ūdris J. Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Berga I. Kā radās Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Klišāns V. Matīss meklē Latviju – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009
 • Sēja G. Mana Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Ngujens K.V. Lāčplēša dzimšana – – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010
 • Sēja G. Kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Raksti no preses izdevumiem 

 • Aigare S. Latviskums, latvietība, latvietis // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 7.lpp.
 • Bebru Juris. Dzimtenes nozīme cilvēka garīgā attīstībā // Audzinātājs. – 2012. – Nr.3 – 8.-13.lpp.
 • Grūbe A. Idejas sociālo prasmju attīstīšanai mācību stundās // Skolotāja Almanahs.- 2006. – Nr.2 – 3.-4.lpp.
 • Kāposta T. Pārdomas par pilsonisko audzināšanu // Skolotājs.- 2004. – Nr.4 – 65.- 66.lpp.
 • Kramiņš E. Nāc un piedalies! : Padomi audzināšanā // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 34.-40.lpp.
 • Kramiņš E. Etniskā kultūra kā nacionālais izglītības sistēmas garants // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 14. – 17.lpp.
 • Krūze I. Pilsoniskā audzināšana: teorija un prakse // Skolotājs. – 2004.- Nr. 1 – 89.-93.lpp.
 • Laizāne S. Latgaliskums kā savdabīgums // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 13.lpp.
 • Liepiņa G. Ģimenes ligzda sapņu piepildījumam // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1 – 23.-26.lpp.
 • Lodiņa S. Etniskajā kultūrā sakņota izglītība // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 18.-22.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma attīstības pedagoģiskie nosacījumi bērna muzikālajā audzināšanā // Skolotājs.- 2004. – Nr.5 – 26.-30.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma audzināšanas problēmas Latvijas izglītības sistēmā // Psiholoģija Ģimenei un Skolai. – 2008.- Nr.3 – 4 – 32.-39.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma audzināšanas saturs un formas Latvijas multikultūru sabiedrībā // Psiholoģija Ģimenei un Skolai. – 2008. – Nr.5-10. – 98.-107.lpp.
 • Mekone A. Audzināt Dzimtenes mīlestību // Sākums. – 2003. – Nr.5 – 10.-11.lpp.
 • Mežule S. Latgaliskais latviskums // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1- 41.-43.lpp.
 • Mola I. „Brīvas tēmas” klases stundās // Skolotāja Almanahs.- 2008.- Nr. 2 – 13.-17.lpp.
 • Reiznieks V. Cilvēku pamata pienākumi // Audzinātājs. – 2012. – Nr.3 – 14.-25.lpp.
 • Riška J. Par pilsonisko izglītošanu // Skolotāja Almanahs. – 2006. –Nr.4 – 11.-13.lpp.
 • Rudzīte A. Skolas saime kā latvisku vērtību iedzīvinātāja // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 29.-33.lpp.
 • Sīle G. Pilsoniskās apziņas audzināšana // Skolotājs.- 2008.- Nr.2 – 83.-87.lpp.
 • Tīrums A. Audzināt Latvijas patriotus // Audzinātājs. – 2012. – Nr.2 – 29.-30.lpp.
 • Upeniece S. Nepazaudēt savas saknes // Skolotājs. – 2005.- Nr. 4 – 88.-90.lpp. 
 • Informāciju sagatavoja Valentīna Ļebedkova

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

2019

Akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”

BJVZ akcija ViriesiTeviLasitaji 2018 foto

Vecāku skola

Seminars Vecakiem papardes Zieds

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas