STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā

Sociālās inovācijas centrs un partneri no Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas ES finansēta projekta „Skolotāju un skolēnu STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā” ietvaros ir izstrādājuši infografikas materiālus, ar kuru palīdzību veicināt interesi par  STEM/ZTIM bērnu un jauniešu vidū.

Infografika sk. šeit.

Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver  spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām.

Mūsu ikdienas gaitas ir cieši sasaistītas ar progresīvām tehnoloģijām, jo katra no mūsu dzīves jomām ir saistīta ar zinātni jeb STEM – zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas – iemaņu pielietošanu. Ikdienā STEM iemaņas atklājās telefona, pārnēsājamo tehnoloģiju, datora vai citu ikdienas priekšmetu kā televizors, mazgājamā mašīna, auto vai plīts lietošanā. Lai gan dzīvojam augsto tehnoloģiju pasaulē, neesam pietiekoši aktīvi vērsti uz zinātni un tehnoloģijām balstīto zināšanu veicināšanu skolās. Mūsdienās bērni itin bieži neveic izvēli par labu STEM izglītības un karjeras turpināšanai. Pamatskolas Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā un Igaunijā izjūt vajadzību pēc specializētiem priekšmetiem, kas dod ieskatu jaunākajās tehnoloģijās. Skolēnu neformālās izglītības izpēte parādījusi, ka tikai 4-6% skolēnu apmeklē izglītojošus neformālās izglītības pulciņus, kas vērsti uz tehniskiem vai tehnoloģiskiem izveides procesiem (2013-2015). Šāds ieinteresētības līmenis ir vairāk nekā nepietiekošs. Zems tehnisko un uz tehnoloģijām vērsto priekšmetu pasniegšanas līmenis obligātajā izglītības programmā noved pie disonanses starp dinamisko tehnoloģisko attīstību, kurā STEM profesionāļu klātbūtne ir obligāts priekšnoteikums, un reālo situāciju izglītības jomā, kur šo zināšanu un prasmju apguve netiek atbalstīta tādā mērā, lai atbilstu tehnoloģiskajam progresam.

Tāpēc Erasmus+ projekts „Skolotāju un skolēnu STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā”, ko realizē koordinējošā organizācija Sociālās inovācijas centrs no Latvijas, kā arī partneri VseUk Institute no Slovēnijas, Põltsamaa Co-Educational Gymnasium no Igaunijas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus no Lietuvas un Ķekavas vidusskola no Latvijas, veicinās STEM iemaņu apguvi pamatskolās Baltijas valstīs. Galvenais projekta mērķis ir izplatīt STEM kompetences, veicināt zināšanu un intereses pieaugumu par zaļajām tehnoloģijām, tehnisko radošumu un videi draudzīgu ražošanu, uzlabojot labo praksi un izglītības iespējas, iesaistot skolotājus, skolēnus, vecākus un citas iesaistītās puses. Sagatavojot praktiskus materiālus par STEM nozīmi skolotājiem, kā arī vecākiem, tiks panākta lielāka izpratne par STEM iemaņu nepieciešamību un neformālās izglītības satura lomu.

Projekta mērķi:

– Skolotāju STEM iemaņu attīstīšana zaļo tehnoloģiju, tehniskā radošuma un eksaktās zinātnes priekšmetos, lai palielinātu skolēnu interesi par minētajām jomām;

– veicināt STEM iemaņu nepieciešamību 5.-8.klašu skolēniem un viņu vecākiem, jauniešu centriem, pašvaldību, neformālo izglītības un citu sabiedrības grupu vidū, jo šīs iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai.

Vairāk informācijas par projektu: http://socialinnovation.lv/LV/sic-uzsak-jaunu-projektu-jaunatnes-joma-y-game-copy/ 

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas