Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

 Sākot jauno 2018./2019. mācību gadu, vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem būs iespēja pilnveidot mācību stundu saturu ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, tādējādi veicinot atbildīgas un inovatīvi domājošas paaudzes veidošanos.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījumi parāda, ka jauniešiem trūkst informācijas par intelektuālo īpašumu, turklāt pieejamā informācija tiek pasniegta konkrētajai vecuma grupai neefektīvā veidā. Savukārt valstis, kur intelektuālā īpašuma jautājumi tiek apskatīti jau sākumskolā, izceļas ar labākiem inovāciju un ekonomikas rādītājiem.

Nolūkā pilnveidot pedagogu un skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām Patentu valde (PV) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) ir izstrādājusi metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”.

Par metodisko materiālu:

Metodiskā materiāla “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” mērķis ir tā pielietojamība mācību procesā   1.–12. klasei par intelektuālā īpašuma aizsardzības tematiem. Tā neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kas sniedz labāku temata izpratni un veicina uzdevumu izpildi.

Materiālu ieteicams izmantot dažādu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmetu stundu saturā, piemēram, sociālajās zinībās, ekonomikā, politikā un tiesībās, matemātikā, vēsturē, kā arī klases stundās.
Materiāla saturs sekmē skolēna zināšanas, prasmes, attieksmi un izpratni par autoru, dizaineru, izgudrotāju, uzņēmēju tiesībām uz savu darbu un to nozīmīgumu ikdienas situācijās, kā arī aicina respektēt citu tiesības.

Metodiskais materiāls ir atrodams šeit


Interaktīva animācija. Kas ir intelektuālais īpašums, preču zīme, patents un dizainparaugs?


VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

2019

Akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”

BJVZ akcija ViriesiTeviLasitaji 2018 foto

Vecāku skola

Seminars Vecakiem papardes Zieds

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas