Aptaujā par izvēli pēc 9. klases

Aptaujā aicina izteikt viedokli par jauniešu tālākās nākotnes izvēli pēc 9. klases

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” šobrīd īsteno pētījumu par to, kā jaunieši izvēlas savu tālāko nākotni pēc 9. klases. Pētījuma ietvaros ir izveidotas aptaujas anketas 8. un 9. klašu skolēniem, pedagogiem, profesionālo skolu 1. un 2. kursu audzēkņiem un vecākiem. Visu mērķa grupu viedokļu apkopojums ļaus pētījuma autoriem iegūt noderīgu informāciju pētījuma pilnvērtīgai īstenošanai un secinājumiem. 

Anketu aizpilde aizņems 10-15 minūtes laika. Aptauja ir anonīma un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā!

Anketa skolēniem.

Kā mainīsies dzīve pēc 9. klases eksāmeniem? Visi gaida, ka tiks sperts pirmais solis ceļā uz nākotnes profesiju, bet ko gan gribētos visvairāk? Aicinām izteikt viedokli par to, kas palīdz vai traucē izvēlēties īsto ceļu pēc 9. klases beigšanas.

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas