STEM un vides joma

Radošās darbnīcas “Robotikas klubiņš” un “Maratons”

robotikas skolotāja Daiga Kušnire

sākumskolas skolotāja Zigrīda Beinaroviča

“Maz cinītis gāž lielu vezumu”

Everita Eisaka

Skolai 20!

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

2019

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas