Vārda dienu šodien svin: Brīve, Doloresa, Aleksandrs

Projektu nedēļas pasākumi

Skolēnu projektu darbs skolā ir viens no mācīšanās veidiem vai īpaša veida mācību darbs, kura izstrādāšanai nepieciešams laika posms konkrēta rezultāta iegūšanai.

Projektu nedēļas mērķis:
veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektēšanā un projekta īstenošanā, apgūt radošā darba pieredzi.

Projektu nedēļas uzdevumi:

rosināt pedagogus plašāk pielietot netradicionālas mācību metodes;
palielināt skolēna aktivitāti mācību vielas apguvē;
attīstīt skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un skolotājiem.

 

Projektu izstrādā visi 1.-9. klašu skolas skolēni.
Skolēni darbojas interešu darbnīcās kopā ar priekšmetu skolotājiem,
kur kopīgi strādā pēc vienas tēmas.

Apsveikumi

Tveršana

pil

2019

Apsveikums

iiiiiiiiiijuhgv

image

apsveikums

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

eksameni

© 2019 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas